Instalace závlahy

Instalace automatické závlahy v nově zakládaných zahradách se provádí ve fázi před založením trávníku a po výsadbě zeleně, před rozvozem mulčovací borky nebo kačírku. Ani majitelé vzrostlých zahrad se však nemusejí obávat poškození své zahrady. Instalaci provádíme šetrným způsobem a po krátké době již ani nepoznáte, že zde nějaký zásah proběhl.

Instalace závlahy v nově zakládaných zahradách

V nově zakládaných zahradách se před vysetím trávníku vykope přibližně 25 – 30 cm hluboká rýha a podle projektu se provede rozvod vody plastovým trubním rozvodem PE-LD příslušného průměru a instalace postřikovačů. Rýha se zasype, zhutní a uvede do původního stavu. Zahrada je připravená k vysetí trávníku nebo položení travního koberce.

Instalace závlahy ve vzrostlých zahradách

Má-li se automatická závlaha instalovat do již vzrostlého trávníku, nejprve se ručně či strojově (v závislosti na velikosti zahrady) sejme travní drn. Travní porost se zakryje a na podložku se uloží vyhloubená zemina, aby nedošlo k poničení trávníku.

Práce od sejmutí drnu po opětovné usazení trvají cca 1-2 dny. Po tuto dobu se musí sejmutý travní drn především v letních měsících i několikrát denně zalévat, aby nezaschl.

Po instalaci se zemina vrátí zpět, zhutní se a drn je usazen zpět na své místo.

Při pokládce kapkové závlahy se po dokončení výsadby položí kapkovací potrubí a záhon se může zasypat mulčovací borkou nebo kačírkem.

Jak dlouho instalace trvá?

Doba realizace systému automatické závlahy závisí na velikosti zahrady. Dá se říci, že u standardního rodinného domu se zahradou do cca 1000 m2 instalace obvykle trvá 3-4 dny.

text12