Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi na téma automatického zavlažování

Pokud zde nenajdete informace o tom, co Vás zajímá, kontaktujte nás prosím. Rádi zodpovíme všechny dotazy.

Nehrozí poškození postřikovačů při sekání trávy?

Postřikovače jsou usazeny pod úrovní terénu a nehrozí tak v žádném případě jejich poničení při sekání trávy nebo při pohybu na zahradě – sport atd.

Jaký zdroj vody je vhodný pro zavlažovací systém?

Jako zdroj vody pro závlahový systém může posloužit vodovodní řad, studna (kopaná i vrtaná), dešťová voda z jímky. Každý zdroj vody obsahuje různé nečistoty a proto je v každém z uvedených případů nutné použít filtr, aby se nečistoty nedostaly do systému.

Při použití studny jako zdroje pro zavlažovací systém je nutné znát její vydatnost a čistotu. U těchto údajů vycházíme z informací majitele. Vydatnost studny je možno určit čerpací zkouškou. U nové studny je čerpací zkouška většinou součástí dodávky a majiteli je firmou, která studnu vybudovala, předán protokol o její vydatnosti.

Při instalaci závlahového systému z vodovodního řadu se většinou při první návštěvě vychází z informací majitele. Obecně platí, že každý řad má jiný tlak. Jednotlivé spravovací obvody např. Pha východ, Pha západ, pražské obvody nebo satelitní městečka mají bohužel nezřídka dosti velké rozdíly v tlaku a vydatnosti. Přesný počet postřikovačů na jednotlivých sekcích se naprosto přesně určí při napojení vodního zdroje na postřikovací přípravek, který s naprostou jistotou ukáže, jak to s tlakem v konkrétním případě vypadá.

Jak ušetřit při napojení systému na vodovodní řad?

Výhodným řešením je instalace podružného vodoměru, je zde ovšem nutná dohoda s firmou, spravující Váš vodovodní řad. Tak se vyhnete platbě stočného, které činí okolo 50% ceny odebrané vody, a zaplatíte pouze vodné.

Další informace o tomto tématu najdete například na webových stránkách “Spolu pro Prahu” v sekci Pražských vodovodů a kanalizací.

Jak se provádí zazimování zavlažovacího systému?

Pravidelné podzimní zazimování je nutné pro dlouhou životnost každého závlahového systému. Systém se musí celý odvodnit, aby nedošlo k zamrznutí vody a popraskání rozvodů. Zazimování se provádí připojením vzduchového kompresoru na systém. Celý systém se stlačeným vzduchem profoukne a vzduch velice spolehlivě vytlačí vodu ven. Po tomto zákroku je systém spolehlivě připraven na zimu.